fm102maesai.villagerstation.com

สถานีวิทยุFM102 แม่สายมีเดีย กรุ๊ป คลื่น FM102.00 MHz. เป็นสถานีแม่ ครอบคลุมที่พื้น ออกอากาศ พม่า(ท่าขี้เหล็ก) สปป.ลาว และ อ.เทิง อ.เชียงของ อ.เชียงแสน อ.เชียงคำ อ.ภูซาง อ.แม่สาย และอีกหลายพื้นที่ ในเขต จ.เชียงราย ออกอากาศ พร้อมกันกับ สถานีวิทยุ FM.102.50MHz. ห้วยไคร้

สถานที่ออกอากาศ : เลขที่ 374/3 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โทร. 053-732048 08-3156-3536

สถานีวิทยุFM102.5 ห้วยไคร้ คลื่น FM.102.50MHz. ครอบคลุมพื้นที่รับฟัง อ.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่สลอง อ.แม่จัน อ.เมืองเชียงราย

สถานที่ออกอากาศ : เลขที่ 237/3 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220

เจ้าของสถานี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 102 แม่สาย มีเดีย กรุ๊ป บริหารงานโดย คุณไกรศรี ค้าแก้ว (ดีเจ สาว102)